1. YouGov, Kvinner i overgangsalderen, norsk del av nordisk undersøkelse 2018
 2. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,1 %, krem [Internett] Felleskatalogen; 2024 [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-ovesterin-aspen-591100
 3. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,5 mg, vagitorier [Internett] Felleskatalogen; 2024 [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-ovesterin-aspen-591102
 4. Nappi R.E, Kokot-Kierepa M. Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) – results from an international survey. Climacteric 2012;15:36-44
 5. Øverlie I., Ullern Å-M. og Johansen N, Overgangsalder (menopause). Norsk Gynekologisk Forening 2024 [hentet 04.04.2024] Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/overgangsalder-menopause/
 6. Overgangsalder: Bør jeg ta østrogen? [Internett]. Helsebiblioteket.no; 2023 [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/overgangsalder-bor-jeg-ta-ostrogen
 7. What Is Menopause? [Internett]. NIH National Institute on Aging (NIA); 2021. [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://www.nia.nih.gov/health/menopause/what-menopause
 8. Sleep Problems and Menopause: What can I do? [Internett] NIH National Institute on Aging (NIA); 2021[hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://www.nia.nih.gov/health/menopause/sleep-problems-and-menopause-what-can-i-do
 9. Overgangsalder [Internett]. Helsebiblioteket; 2023 [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/underliv/menopause/
 10. Gandhi J, Chen A, Dagur G, et al. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations, pathophysiology, etiology, evaluation, and management. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(6):704–711
 11. Nappi RE, Palacios S, Panay N, et al. Vulvar and vaginal atrophy in four European countries: evidence from the European REVIVE Survey. Climacteric 2016; 19(2): 188-97
 12. Sturdee DW, Panay N. Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric 2010; 13(6): 509-22
 13. Kagan R, Rivera E. Restoring vaginal function in postmenopausal women with genitourinary syndrome of menopause. Menopause 2017;25(1):106-8
 14. Norsk Helseinformatikk. Tørrhet i skjeden [Internett]. NHI.no; 2023 [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/torr-skjede/?page=3
 15. The North American Menopause Society (NAMS). Position Statement – Management of symptomatic vulvovaginal atrophy. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2022; 29(7): 767-794
 16. DMP [Internett]. Legemiddelsøk; 2024 [hentet 04.04.2024]. Vaginal krem (sist endret 22.11.2023) tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06738.pdf;
  DMP [Internett]. Legemiddelsøk; 2024 [hentet 04.04.2024]. Vagitorier (sist endret 22.11.2023) tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06941.pdf
 17. FAQ The Menopause Years [INternett]. The American College of Obstetricians and Gynecologists; 2023 [hentet 04.04.2024]. Tilgjengelig fra: https://www.acog.org/womens-health/faqs/the-menopause-years?utm_source=redirect&utm_medium=web&utm_campaign=otn