1. YouGov, Kvinner i overgangsalderen, norsk del av nordisk undersøkelse 2018
 2. Felleskatalogen. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,1 %, krem [Internett] Felleskatalogen; 2020 [hentet 01.03.2022]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-ovesterin-aspen-591100
 3. Felleskatalogen. Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ovesterin 0,5 mg, vagitorier [Internett] Felleskatalogen; 2020 [hentet 01.03.2022]. Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-ovesterin-aspen-591102
 4. Nappi R.E, Kokot-Kierepa M. Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) – results from an international survey. Climacteric 2012;15:36-44
 5. Øverlie I., Ullern Å-M. og Johansen N, Overgangsalder (menopause). Norsk Gynekologisk Forening 2021 [hentet 01.03.2022] Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-gynekologi/overgangsalder-menopause/
 6. Folkehelseinstituttet. Overgangsalder: Bør jeg ta østrogen? [Internett]. Helsebiblioteket; 2017 [hentet 21.02.2019]. Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/alle-brosjyrer/overgangsalder-bor-jeg-ta-ostrogen
 7. What Are the Signs and Symptoms of Menopause? [Internett]. U.S. Department of Health & Human Services; 2017. [hentet 30.12.2019]. Tilgjengelig fra: https://www.nia.nih.gov/health/what-are-signs-and-symptoms-menopause
 8. Overgangsalder: Hva er det? [Internett]. Helsebiblioteket; 2017 [hentet 21.02.2019]. Tilgjengelig fra: https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/endokrinologi/menopause-hva-er-det
 9. Gandhi J, Chen A, Dagur G, et al. Genitourinary syndrome of menopause: an overview of clinical manifestations, pathophysiology, etiology, evaluation, and management. Am J Obstet Gynecol. 2016;215(6):704–711
 10. Nappi RE, Palacios S, Panay N, et al. Vulvar and vaginal atrophy in four European countries: evidence from the European REVIVE Survey. Climacteric 2016; 19(2): 188-97
 11. Sturdee DW, Panay N. Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climacteric 2010; 13(6): 509-22
 12. Kagan R, Rivera E. Restoring vaginal function in postmenopausal women with genitourinary syndrome of menopause. Menopause 2017;25(1):106-8
 13. Norsk Helseinformatikk. Tørrhet i skjeden [Internett]. NHI.no; 2016 [hentet 21.02.2019]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/kvinne/ulike-sykdommer/torr-skjede/?page=3
 14. The North American Menopause Society (NAMS). Position Statement – Management of symptomatic vulvovaginal atrophy. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. 2013; 20(9): 888-902
 15. Statens legemiddelverk [Internett]. Legemiddelsøk; 2019 [hentet 21.02.2019]. Vaginal krem (sist endret 12.12.2017) tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06738.pdf;
 16. Statens legemiddelverk [Internett]. Legemiddelsøk; 2019 [hentet 21.02.2019]. Vagitorier (sist endret 12.12.2017) tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-06941.pdf
 17. Kuhl H. Pharmacology of estrogens and progestogens: influence of different routes of administration. Climacteric 2005; 8(1): 3-63